กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพระธาตุม่อนทรายเหงา จังหวัดลำปาง

คุณชูลิต วัชรสินธ์ุ กรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานปัญญาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ได้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างโรงทานและถังเก็บน้ำ ณ วัดพระธาตุม่อนทรายเหงา

กิจกรรมหอยหวานคืนถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัทร่วม ภายใต้โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ได้จัดกิจกรรม โครงการ “หอยหวานคืนถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

โครงการสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม ติดตั้งระบบน้ำดื่มให้แก่โรงเรียนรุจิรพัฒน์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารปัญญากรุ๊ป นำทีมโดยคุณศุภชัย รักพานิชมณี มอบสุขภาพอนามัยดีๆให้กับน้องๆนักเรียนจังหวัดราชบุรี โดยร่วมกับโครงการสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม ติดตั้งระบบน้ำดื่มให้แก่โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ. สวนผึ้ง จ.ราชบุรี