กิจกรรม CSR

กิจกรรมหอยหวานคืนถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัทร่วม ภายใต้โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ได้จัดกิจกรรม โครงการ “หอยหวานคืนถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณหอยหวานในบริเวณชายฝั่งทะเล เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น

WordPress Image Lightbox