บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด
TRANSPORTATION KEY TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
เกี่ยวกับเรา
บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด
TRANSPORTATION KEY TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT
เกี่ยวกับเรา
Previous slide
Next slide

บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด มีระบบฐานข้อมูลและงานวิจัย รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและทีมงานสนับสนุนในหลายสาขา เช่น ระบบการขนส่ง ทั้งการขนส่งสินค้า การขนส่งผู้โดยสาร ธรณีวิทยา สำรวจ แหล่งน้ำ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวางแผน ดำเนินการ และออกแบบ ที่ใช้โดยทั่วไปในการวิเคราะห์และประเมินโครงการขนส่ง ตัวอย่างเช่น โปรแกรม SIDRA สำหรับวิเคราะห์และออกแบบทางแยก PARKSIM สำหรับออกแบบและวิเคราะห์วางแผนการจัดที่จอดรถ โปรแกรม TRIPS สำหรับการวิเคราะห์และวางแผนการขนส่งหลายรูปแบบ รวมถึงโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้ในการวางแผนขนส่งและวิเคราะห์จราจรในระดับ Microscopic เช่น VISSIM นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้โดยทั่วไปอีก เช่น โปรแกรมด้าน CAD GIS  เป็นต้น โปรแกรมเหล่านี้ ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ผลงานที่ดีที่สุด

สาขาความเชี่ยวชาญ

ข่าวสารและกิจกรรม​

PYG
WordPress Image Lightbox