กิจกรรม CSR

โครงการสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม ติดตั้งระบบน้ำดื่มให้แก่โรงเรียนรุจิรพัฒน์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารปัญญากรุ๊ป นำทีมโดยคุณศุภชัย รักพานิชมณี มอบสุขภาพอนามัยดีๆให้กับน้องๆนักเรียนจังหวัดราชบุรี โดยร่วมกับโครงการสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม ติดตั้งระบบน้ำดื่มให้แก่โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ. สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

WordPress Image Lightbox