กิจกรรม CSR

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพระธาตุม่อนทรายเหงา จังหวัดลำปาง

คุณชูลิต วัชรสินธ์ุ กรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานปัญญาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ได้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างโรงทานและถังเก็บน้ำ ณ วัดพระธาตุม่อนทรายเหงา ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา 

WordPress Image Lightbox